Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Popis mjesnih crkava

1

BELI MANASTIR

 • Evanđeoska pentekostna crkva
2

BELIŠĆE

 • Evanđeoska pentekostna crkva
3

BJELOVAR

 • Evanđeoska pentekostna crkva (Zajednica u formiranju)
4

BRINJE

 • Evanđeoska pentekostna crkva (Zajednica u formiranju)
5

CERNA

 • Evanđeoska pentekostna crkva Isusa Krista
 • Evanđeoska pentekostna crkva Kristova duhovna crkva
6

ČAKOVEC

 • Evanđeoska pentekostna crkva Calvary Chapel
7

ČEPIN

 • Evanđeoska pentekostna crkva Radosna vijest
8

DARUVAR

 • Evanđeoska pentekostna crkva
9

DARDA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
10

DONJI MIHOLJAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva Krista Spasitelja
11

ĐAKOVO

 • Evanđeoska pentekostna crkva Radosna vijest
12

ĐURĐENOVAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva Kršćansko zajedništvo Đurđenovac
13

GAREŠNICA

 • Evanđeoska pentekostna crkva Kristijani
14

HRVATSKA KOSTAJNICA

 • Evanđeoska pentekostna crkva (Zajednica u formiranju)
15

ILAČA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
16

ILOK

 • Evanđeoska pentekostna crkva
17

JELISAVAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva
18

JURJEVAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva
19

KARLOVAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva Milost i istina
20

KORČULA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
21

KNIN

 • Evanđeoska pentekostna crkva
22

KOŠKA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
23

LABIN

 • Evanđeoska pentekostna crkva (Zajednica u formiranju)
24

LASLOVO

 • Evanđeoska pentekostna crkva Svetog Trojstva
25

NAŠICE

 • Evanđeoska pentekostna crkva
26

ORAHOVICA

 • Evanđeoska pentekostna crkva Betanija
27

OSIJEK

 • Evanđeoska pentekostna crkva Radosna vijest
 • Evanđeoska pentekostna crkva Međunarodna crkva
28

PLOČE

 • Evanđeoska pentekostna crkva
29

POREČ

 • Evanđeoska pentekostna crkva (Zajednica u formiranju)
30

POŽEGA

 • Evanđeoska pentekostna crkva Novi život
31

PULA

 • Evanđeoska pentekostna crkva

 • Evanđeoska pentekostna crkva Hosana

32

RIJEKA

 • Evanđeoska pentekostna crkva Krista Kralja
 • Evanđeoska pentekostna crkva Rijeka života
33

ROVINJ

 • Evanđeoska pentekostna crkva
34

SISAK

 • Evanđeoska pentekostna crkva
35

SLATINA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
36

SLAVONSKI BROD

 • Evanđeoska pentekostna crkva Riječ nade
37

SPLIT

 • Evanđeoska pentekostna crkva Radosna vijest
 • Evanđeoska pentekostna crkva Isus, svjetlo svijeta
38

ŠIBENIK

 • Evanđeoska pentekostna crkva Dar milosti
39

VELIKA GORICA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
40

VELIKI GRĐEVAC

 • Evanđeoska pentekostna crkva
41

VIROVITICA

 • Evanđeoska pentekostna crkva
42

VUKOVAR

 • Evanđeoska pentekostna crkva
 • Evanđeoska pentekostna crkva Agape
43

ZAGREB

 • Evanđeoska pentekostna crkva Jelenovac
 • Evanđeoska pentekostna crkva Novi Savez
 • Evanđeoska pentekostna crkva Radosna vijest
 • Evanđeoska pentekostna crkva Stijena spasenja
 • Evanđeoska pentekostna crkva Zajednica Kristovih učenika