Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Vodič kroz EPC

Evanđeoska pentekostna Crkva (EPC) u Republici Hrvatskoj sudjeluje u dva vodeća kršćanska pokreta dvadesetoga i dvadeset prvog stoljeća: evanđeoskom i pentekostnom pokretu. Evanđeoski pokret naglašava Sveto pismo, Bibliju kao jedini autoritet za kršćansko vjerovanje i življenje, a pentekostni pokret djelovanje Duha Svetoga u životu vjernika i kršćanske zajednice, koji kršćanske istine iz Svetoga pisma oživotvoruje i primjenjuje u svakodnevnom iskustvu vjernika.

Kao dio svjetske evanđeoske i pentekostne obitelji, Evanđeoska pentekostna Crkva u Hrvatskoj je samostalna kršćanska zajednica, povezana kršćanskim svezama ljubavi s mnogim kršćanskim crkvama na našem tlu i diljem svijeta.

Najviše duhovno i upravno tijelo Evanđeoske pentekostne Crkve u Hrvatskoj je Sabor. U njegovu radu sudjeluju predstavnici mjesnih crkava, misijskih postaja i crkvenih ustanova. Izvršno tijelo Sabora EPC je Prezbiterij, u kojemu su uz regionalne prezbitere (grčki presbyteros - starješina), predsjednik, dopredsjednik i tajnik.