Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

Što vas raduje?
(14.01.2018., Berković Danijel)

Grad je bio prostran i velik, ali je u njemu bilo malo stanovnika jer nije bilo sagrađenih kuća.

Tada se skupi sav narod kao jedan čovjek na trg koji je pred Vodenim vratima. Rekoše književniku Ezri da donese knjigu Mojsijeva zakona što ga je Jahve dao Izraelu.
I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju

Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: "Ovo je dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!" Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona.
I još im reče Nehemija: "Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodu. Ne žalostite se: radost Jahvina vaša je jakost.
I leviti umirivahu sav narod govoreći: "Umirite se: ovaj je dan svet. Ne tugujte!
I ode sav narod da jede i pije, i da šalje obroke, i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene.
(Neh 7:4, 8: 1,2, 9-12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 02-2018.mp3

 
 
Sve počinje u mislima i srcu
(07.01.2018., Berković Danijel)

Evodiju zaklinjem, i Sintihu zaklinjem da budu složne u Gospodinu.
Da, molim i tebe, čestiti druže, pomaži im jer su se one u evanđelju borile zajedno sa mnom, i s Klementom i ostalim mojim suradnicima, kojih su imena u knjizi Života.
Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!
Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!
Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu.
I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala - to nek vam je na srcu!
Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
(Fil 4: 2-9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 01-2018.mp3
 
 
 
Spreman za Dan Gospodnji
(31.12.2017., Župančić Vatroslav)

"Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku.
Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih.
Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja.
Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.
"Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše.
O ponoći nasta vika: `Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!`
Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke.
Lude tada rekoše mudrima: `Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!`
Mudre im odgovore: `Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!`
"Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata.
Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: `Gospodine! Gospodine! Otvori nam!`
A on im odgovori: `Zaista kažem vam, ne poznam vas!`
Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!
(Mt 25: 1-13)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 59-2017.mp3
 
 
 

Božić - Božja jednosrana odluka za provedbu Novog Zavjeta
(25.12.2017., Berković Danijel)

Doista, kad je Bog Abrahamu davao obećanje, jer se nije imao kime većim zakleti, zakle se samim sobom:
Uistinu, blagosloviti, blagoslovit ću te i umnožiti, umnožit ću te.
I tako Abraham, strpljiv, postiže obećano.
Ljudi se doista kunu onim tko je veći i zakletva im je, kao potkrepa, kraj svake raspre.
Tako i Bog: htio je baštinicima obećanja obilatije pokazati nepromjenljivost svoje odluke pa zato zajamči zakletvom
da bismo po dva nepromjenljiva čina - u kojima je nemoguće da bi Bog prevario - mi pribjeglice imali snažno ohrabrenje da se držimo ponuđene nade.
Ona nam je kao pouzdano i čvrsto sidro duše što ulazi u unutrašnjost iza zavjese,
kamo je kao preteča za nas ušao Isus postavši
(Hebr 6: 13-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 58-2017.mp3

 

 

Ostaviti znanje i mudrost i pouzdati se u Riječ
(24.12.2017., Sabolić Dalibor)

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
(Mt 1: 18-24)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 57-2017.mp3

 

 

Između nade i molitve
(17.12.2017., Glavačko Ivan)

U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta.
Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijedima i odredbama Gospodnjim.
No nisu imali djeteta jer Elizabeta bijaše nerotkinja, a oboje već poodmakle dobi.
Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom,
ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kad.
Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo.
A njemu se ukaza anđeo Gospodnji. Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika.
Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade.
No anđeo mu reče: "Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan.
Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati.
Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe.
Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu.
Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.
Nato Zaharija reče anđelu: "Po čemu ću ja to razaznati. Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.
Anđeo mu odgovori: "Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku.
I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude.

(Lk 1: 5-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 57-2013.mp3

 

 

Žrtvovati svoje za slavu Krista
(10.12.2017., Nešić Antonio)

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.
Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća.
Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram.
Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma.
Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj.
Jišaju se rodi David kralj. Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona.
Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa.
Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja.
Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija.
Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Amon. Amonu se rodi Jošija.
Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon.
Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel.
Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor.
Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud.
Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov.
Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
U svemu dakle: od Abrahama do Davida četrnaest naraštaja; od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; poslije progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom.
A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.
Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga.
Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.
I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.

(Mt 1)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 56-2017.mp3

 
 

Naše odluke
(03.12.2017. Glavačko Ivan)

I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto.
No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem.
Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: "Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?
No on se okrenu i prekori ih.
I odoše u drugo selo.
(Lk 9: 52-56)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 55-2017.mp3

 

 

Prepoznati i iskoristiti prililiku
(26.11.2017., Berković Danijel)

"Doista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak.
Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan - svakomu po njegovoj sposobnosti.
I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet.
Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva.
Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
"Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.
Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: `Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!`
Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!`
"Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: `Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!`
Reče mu gospodar: `Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.
"A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: `Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!
A gospodar mu reče: `Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao!
Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.
"`Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset.
Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.
A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.
(Mt 25: 14-30)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 54-2017.mp3

 

 

"Dajte i dat će vam se..."
(19.11.2017, Sabolić Dalibor)

Nego ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i posuđujte, a da ne očekujete što natrag! Tada će biti vaša plaća velika, i bit ćete djeca Svevišnjega; jer je on dobrostiv prema nezahvalnima i zlima.
Budite dakle milosrdni, kao što je milosrdan Otac vaš.
Ne sudite! Tada nećete biti suđeni. Ne osuđujte, i nećete biti osuđeni! Opraštajte, i bit će vam oprošteno.
Dajite, i dat će vam se: mjeru dobru, punu, stresenu i preobilatu dat će vam u krilo, jer će vam se odmjeriti istom mjerom, kojom vi mjerite."
(Lk 6: 35-38)

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 53-2017.mp3