Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

PROPOVIJEDI

 

 

 

 


Malo je potrebno
(25.08.2019, Berković Danijel)           

U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: "Aramci se utaborili u Efrajimu." Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra.
I Jahve reče Izaiji: "Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje.
Reci mu: `Pazi, smiri se, ne boj se, i nek` ti ne premire srce od ovih dvaju ugaraka zadimljenih, od raspaljenog bijesa Rasona aramskog i sina Remalijina,
jer Aram, Efrajim i sin Remalijin smisliše tvoju propast.`
Pođimo, rekoše, na Judeju, uplašimo je i osvojimo da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Jahve Gospod: `To se neće zbiti: toga biti neće!
Damask je glava Aramcima, a Damasku je glava Rason;
Samarija je glava Efrajimcima, a Samariji glava je Remalija. Još šezdeset i pet godina, i Efrajim, razoren, neće više biti narod. Ako se na me ne oslonite, održat` se nećete!"
(Iz 7: 1-9)

Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
Rekoste: `Ne! Pobjeći ćemo na konjima!` - i zato, bježat ćete! `Na brzim ćemo konjima jahati!` - i zato, bit će brži vaši neprijatelji!
(Iz 30: 15, 16)                                            

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 33-2019.mp3

 

 


Suočeni sa nevoljama
(18.08.2019., Berković Danijel)

Učenici dođoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha.
A Isus im reče: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!
Oni zamišljeni među sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo.
Zamijetio to Isus pa reče: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate?
Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se onih pet kruhova na pet tisuća i koliko košara nakupiste?
I onih sedam kruhova na četiri tisuće i koliko košara nakupiste?
Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog.
Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga

(Mt 16: 5-12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 32-2019.mp3

 

 

Sredstva naše pobjede
(11.08.2019.., Župančić Vatroslav)

I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
(Otk 12: 10, 11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 32-2019.mp3

 

 

Večera Gospodnja
(04.08.2019.., Vukelić Marina / Glavačko Ivan)

Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu.
Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti
i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.
A Isus, da mu odgovori, reče: "Šimune, imam ti nešto reći." A on će: "Učitelju, reci!" A on:
"Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset.
Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?
Šimun odgovori: "Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio." Reče mu Isus: "Pravo si prosudio.
I okrenut ženi reče Šimunu: "Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla.
Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati.
Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza.
Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.
A ženi reče: "Oprošteni su ti grijesi.
Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: "Tko je ovaj da i grijehe oprašta?
A on reče ženi: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!

(Lk 7: 39-50)

Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: "Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?
On reče: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: `Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.`
I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.
I dok su blagovali, reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.
Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?
On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.
A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza.
(Mt 26: 17-25)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 31-2019.mp3

 

 

Što je život?
(28.07.2019., Nešić Antonio)

U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.
Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.
I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame.
Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan.
Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!"
Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi.
Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.
Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi.
Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi.
Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.
I postade večer, i postade jutro - treći dan.
Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine.
Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi.
Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde.
Bog ih postavi na svod, da rasvjetljuju zemlju,
Da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog, da je bilo dobro.
I postade večer, i postade jutro - četvrti dan.
Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!"
Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju."
I postade večer, i postade jutro - peti dan.
Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.
Tako stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsti njihovoj, stoku po vrsti njezinoj i sve, što gmiže na zemlji, po vrsti njihovoj. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!"
Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.
I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: "Rađajte se i množite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem, što se miče na zemlji!"
I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu!
Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.
Kad vidje Bog sve, što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I postade večer, i postade jutro - šesti dan.
Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
Sedmi dan bio je dovršio Bog djelo svoje, što ga stvori. On počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio.
I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

(Post 1:1 - 2:3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 30-2019.mp3

 

 

Naše borbe
(21.07.2019. Berković Danijel)

Zaklinjem te pred Bogom i Kristom Isusom, koji će suditi žive i mrtve, zaklinjem te pojavkom njegovim i kraljevstvom njegovim:
propovijedaj Riječ, 
Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.
Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.
Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.
(2. Tim 4: 1-2a)

Taj ti zadatak predajem, sine Timoteju, u skladu s proroštvima nekoć nad tobom izrečenima: na njih oslonjen, bij boj plemeniti
imajući vjeru i dobru savjest,
(1. Tim 1: 18-19a)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 29-2019.mp3

 
 
 

Nasamo s Bogom
(14.07.2019., Berković Danijel)

Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.
Tada im reče Isus: "Svi ćete se vi još ove noći sablazniti o mene. Ta pisano je: Udarit će pastira i stado će se razbjeći.
Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.`
Nato će mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neću!
Reče mu Isus: "Zaista, kažem ti, još ove noći, prije negoli se pijetao oglasi, triput ćeš me zatajiti!
Kaže mu Petar: "Bude li trebalo i umrijeti s tobom, ne, neću te zatajiti." Tako rekoše i svi učenici.
Tada dođe Isus s njima u predio zvan Getsemani i kaže učenicima: "Sjednite ovdje dok ja odem onamo pomoliti se.
I povede sa sobom Petra i oba sina Zebedejeva. Spopade ga žalost i tjeskoba.
Tada im reče: "Duša mi je nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!
I ode malo dalje, pade ničice moleći: "Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša. Ali ne kako ja hoću, nego kako hoćeš ti.
I dođe učenicima i nađe ih pozaspale pa reče Petru: "Tako, zar niste mogli jedan sat probdjeti sa mnom?
Bdijte i molite da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.
Opet, po drugi put, ode i pomoli se:
(Mt 26: 30-42a)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 28-2019.mp3

 

 

Gospodnja večera - ovo činite meni na spomen
(07.07.2019., Sabolić Dalibor)

Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh,
zahvalivši razlomi i reče: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo činite meni na spomen.
Tako i čašu po večeri govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.
Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.
Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje.
Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.
Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.
Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.
Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.
A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuđeni.
Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
Je li tko gladan, kod kuće neka jede da se ne sastajete na osudu.
(1. Kor 11: 23-34)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 27-2019.mp3

 

 

Poslanik sa Božjim autoritetom
(30.06.2019., Glavačko Ivan)

Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.

(2. Kor 3: 1-3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 26-2019.mp3

 

 

Pronaći odmor
(23.06.2019., Berković Danijel)

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: "Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?
Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga.
Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću.
Al` onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja.

 (Iz 40: 27-31a)

Iscrpljena si od tolikih lutanja, al` nisi rekla: "Beznadno je!" Snagu si svoju nanovo našla te nisi sustala.
Koga si se uplašila i pobojala da si se iznevjerila, da se više nisi mene spominjala, niti si me k srcu uzimala? Šutio sam, zatvarao oči, zato me se nisi bojala.
Ali ću objavit` o tvojoj pravdi i djela ti tvoja neće koristiti.

 (Iz 57: 10-12)

Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
(Iz 50: 4)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 25-2019.mp3

 

 

"Gdje je Jahve Bog Ilijin?"
(16.06.2019., Župančić Vatroslav)
 

Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?"

(2. Kr 2: 14a)
 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 24-2019.mp3

 

 

Pentekost
(09.06.2019., Glavačko Ivan)

I odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo.
A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila ostisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar.
O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru.
A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: "Utvara!" I od straha kriknuše.
Isus im odmah progovori: "Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!
Petar prihvati i reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!
A on mu reče: "Dođi!" I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu.
Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: "Gospodine, spasi me!
Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: "Malovjerni, zašto si posumnjao?
Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar.
A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: "Uistinu, ti si Sin Božji!
(Mt 14: 22-33)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 23-2019.mp3