Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.


PROPOVIJEDI

 

 

Paradoks i kontradikcija
(22.04.2018., Nešić Antonio)

Gdje je dakle hvalisanje? Isključeno je. Kojim zakonom? Je li onim djela? Ne, nego zakonom vjere.
Jer sudimo, da se čovjek opravdava vjerom bez djela zakona.
Ili je Bog samo za Židove? Nije li i za neznabošce Da, i za neznabošce.
Jer je samo jedan Bog, koji opravdava obrezane iz vjere i neobrezane po vjeri.
Poništavamo li dakle zakon vjere? Bože sačuvaj! Nego zakon utvrđujemo.
Što ćemo dakle reći za Abrahama, oca svojega, da je postigao po tijelu.
Jer ako se je Abraham opravdan djelima, može se hvaliti, ali ne pred Bogom.
Jer što kaže pismo? Vjerova Abraham Bogu, i uračuna mu se u pravdu."

Što koristi, braćo moja, ako tko kaže, da ima vjeru, a djela nema? Zar ga može vjera spasiti?
Ako li brat ili sestra goli budu i nemaju svagdanje hrane,
I rekne im koji od vas: "Idite u miru, grijte se i nasitite se", a ne dadne, što im je potrebno za tijelo, što koristi?
Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.
Ali reći će tko: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi vjeru svoju bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz djela svojih.
Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.
A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?
Abraham, otac naš, ne opravda li se djelima, kad prinese sina svojega Izaka na žrtvenik?
Vidiš li, da je pomagala djelima njegovim, i da se je djelima vjera usavršila?
I ispuni se Pismo, koje govori: "Abraham vjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu", i "prijatelj Božji" nazva se.
Vidite, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom.
Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem?
Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

(Rim 3: 27 - 4: 2, Jak 2: 14-26)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 17-2018.mp3

 

 

Pred trpezom Božje Riječi
(15.04.2018. Berković Danijel)

On mi reče: "Sine čovječji, pojedi što je pred tobom; pojedi taj svitak, onda idi i govori kući Izraelovoj!"
Otvorio sam usta svoja, i on mi dade svitak da jedem.
I reče mi: "sine čovječji, uzmi taj svitak, što ti ga dajem, u sebe i pusti da uđe u tvoju nutrinu!" Ja ga pojedoh, i bio mi je u ustima sladak kao med.

(Ez 3: 1-3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 16-2018.mp3

 

 

Moji odnosi s bližnjim slika su odnosa s Bogom
(08.04.2018., Berković Danijel)

Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog ljubav.
Po tom se pokaza ljubav Božja prema nama, što Bog Sina svojega jedinorođenoga posla na svijet, da živimo po njemu.
U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.
Ljubljeni, ako nas je Bog tako ljubio, i mi moramo ljubiti jedan drugoga.
Boga nije nikad nitko vidio. Ako ljubimo jedan drugoga, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova savršena u nama.
Po tom poznajemo, da u njemu ostajemo, i on u nama, što nam je dao od Duha svojega.
I mi vidjesmo, i svjedočimo, da je Otac poslao Sina za Spasitelja svijeta.
Tkogod prizna, da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
I mi upoznasmo i vjerovasmo ljubav, koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav, i koji ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog ostaje u njemu.
U tom se ljubav Božja u nas usavršuje, da imamo pouzdanje na dan suda, jer kao što je on, i mi smo u svijetu ovom.
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.
Mi dakle ljubimo Boga, jer nas je on najprije ljubio.
Ako tko kaže: "Ljubim Boga, a mrzi na brata svojega, lažac je; jer tko ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, kojega ne vidi?
I ovu zapovijed imamo od njega: "Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svojega!

(1. Iv 4: 7-21)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 15-2018.mp3

 

 

Bog nije odustao od tvojeg života
(01.04.2018, Jonke Mihael)

Propovijed možete preslušati na linku:  propovijed 14-2018.mp3

 

 

U muci, tišini i samoći
(30.03.2018., Berković Danijel)

A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.
Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše.
Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju.
Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K`o jagnje na klanje odvedoše ga; k`o ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.

Zamukoh, zanijemjeh, glasa ne puštah, ali uzalud - bol mi postade gorča.
U meni srce je gorjelo, na samu pomisao buknuo bi oganj; tad progovorih svojim jezikom.

(Iz 53: 4-7, Ps 39: 3, 4)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 13-2018.mp3

 

 

Suština Uskrsa
(25.03.2018., Withworth Vinny)

Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite,
po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima;

(Fil 4: 2-9)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 12-2018.mp3
 
 
 
Vjerni ostatak
(18.03.2018., Berković Danijel)

Ljudi ustanu i krenu put Sodome. Abraham pođe s njima da ih isprati.
Jahve pomisli: "Zar da sakrivam od Abrahama što ću učiniti
kad će od Abrahama nastati velik i brojan narod te će se svi narodi zemlje njim blagoslivljati?
Njega sam izlučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću obitelj kako će hoditi putem Jahvinim, radeći što je dobro i pravedno, tako da Jahve mogne ostvariti što je Abrahamu obećao.
Onda Jahve nastavi: "Velika je vika na Sodomu i Gomoru da je njihov grijeh pretežak.
Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tužba što je do mene stigla. Želim razvidjeti.
Odande ljudi krenu prema Sodomi, dok je Abraham još stajao pred Jahvom.
Nato se Abraham primače bliže i reče: "Hoćeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim?
Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje?
Daleko to bilo od tebe da ubijaš nevinoga kao i krivoga, tako da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo od tebe! Zar da ni Sudac svega svijeta ne radi pravo?
"Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih", odvrati Jahve, "zbog njih ću poštedjeti cijelo mjesto.
"Ja se, evo, usuđujem govoriti Gospodinu", opet progovori Abraham. - "Ja, prah i pepeo!
Da slučajno bude nevinih pet manje od pedeset, bi li uništio sav grad zbog tih pet?" "Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet", odgovori.
"Ako ih se ondje možda nađe samo četrdeset?" - opet će Abraham. "Neću to učiniti zbog četrdesetorice", odgovori.
"Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda samo trideset?" - opet će on. "Neću to učiniti", odgovori, "ako ih ondje nađem samo trideset.
"Evo se opet usuđujem govoriti Gospodinu", nastavi dalje. "Ako ih se slučajno ondje nađe samo dvadeset?" "Neću ga uništiti", odgovori, "zbog dvadesetorice.
"Neka se Gospodin ne ljuti", on će opet, "ako rečem još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?" "Neću ga uništiti zbog njih deset", odgovori.
Kad je Jahve završio razgovor s Abrahamom, ode, a Abraham se vrati u svoje mjesto

(Post 18: 16-33)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 11-2018.mp3
 
 
 
 
"Tko nas može rastaviti od ljubavi Kristove?"
(10.03.2018., Jonke Mihael)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2018.mp3

 
 
 

"Približite se Bogu i on će se približiti vama"
(04.03.2018., Župančić Vatroslav)

Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!
Približite se Bogu i on će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici! Očistite srca, dvoličnjaci!
Zakukajte, protužite, proplačite! Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost!
Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!

(Jak 4: 7-10)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 09-2018.mp3

 

 

Jednostavnost hoda s Bogom
(25.02.2018., Stojan Gajicki)

Dobro je da držiš jedno, ali ni drugo ne puštaj iz ruke, jer tko se boji Boga, izbavlja se od svega.
(Prop 7: 18)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 08-2018.mp3

 

 

Obnova
(18.02.2018., Jonke Tomislav)

I rekoh: "O, Jahve, Bože nebeski, veliki i strašni Bože koji čuvaš Savez i naklonost onima koji te ljube i drže zapovijedi tvoje! Neka uho tvoje bude pažljivo i oči tvoje otvorene da čuješ molitvu sluge svoga. Molim ti se sada, danju i noću, za sinove Izraelove, sluge tvoje, i ispovijedam grijehe sinova Izraelovih koje smo učinili protiv tebe; sagriješili smo i ja i kuća oca mojega! Veoma smo zlo činili prema tebi, ne držeći naredaba tvojih, zakona i običaja koje si ti naredio po Mojsiju, sluzi svome. Ali se spomeni riječi koje si povjerio Mojsiju, sluzi svome: ‘Ako budete nevjerni, ja ću vas rasuti među narode; ali ako se obratite meni i budete poštovali moje naredbe i držali ih, budu li neki od vas prognani i nakraj neba, ja ću vas sakupiti i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje prebiva moje ime.’ A, eto, oni su tvoje sluge i tvoj narod, koji si izbavio svojom velikom moći i snažnom rukom svojom. 
Ah, Gospode, neka uho tvoje bude pažljivo na molitvu sluge tvoga, na molitvu slugu tvojih, koji su spremni bojati se tvoga imena. Smjerno te molim, udijeli danas sreću sluzi svome i učini da nađe milost pred ovim čovjekom."
(Neh 1:5-11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 07-2018.mp3