Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

PROPOVIJEDI

 

 

Oplemenimo zemlju
(06.10.2019. Glavačko Ivan)

Sijač sije Riječ.
Oni uz put, gdje je Riječ posijana, jesu oni kojima, netom čuju, odmah dolazi Sotona i odnosi Riječ u njih posijanu.
Zasijani na tlo kamenito jesu oni koji kad čuju Riječ, odmah je s radošću prime,
ali nemaju u sebi korijena, nego su nestalni: kad nastane nevolja ili progonstvo zbog Riječi, odmah se sablazne.
A drugi su oni u trnje zasijani. To su oni koji poslušaju Riječ,
ali nadošle brige vremenite, zavodljivost bogatstva i ostale požude uguše Riječ te ona ostane bez ploda.
A zasijani na dobru zemlju jesu oni koji čuju i prime Riječ te urode: tridesetostruko, šezdesetostruko, stostruko.
(Mk 4: 14-20)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 40-2019.mp3

 
 
 

Praštanje

(29.09.2019., Berković Danijel)

Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

"Ne sudite i nećete biti suđeni.
Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.

Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.
(Rim 13: 8, Lk 6: 36, 37a, Mt 18:27, 38)

 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 39-2019.mp3

 

 

Sa kime se uspoređujemo?

(22.09.2019., Nešić Toni)

Zato, braćo sveta, sudionici zvanja nebeskoga, pogledajte na poslanika i velikog svećenika vjeroispovijesti naše, Isusa.
Koji je vjeran onome, koji ga postavi, kao i Mojsije u svoj kući njegovoj.
Jer je ovaj zavrijedio veću slavu od Mojsija, koliko veću od kuće ima čast onaj, koji ju je sagradio,
Jer svaku kuću gradi netko, a Bog je, koji je sve stvorio.
I Mojsije bio je doduše vjeran u svoj kući njegovoj kao sluga da posvjedoči za ono, što je trebalo da se objavi.
Ali je Krist kao Sin nad kućom svojom. Oval smo kuća mi, ako čvrsto do svršetka održimo pouzdanje i slavu nade.

(Hebr 3: 1-6)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 38-2019.mp3

 

 

Kako malo može postati puno?

(15.09.2019., Berković Danijel)

I pred svim narodom reče svojim učenicima:
"Čuvajte se pismoznanaca, koji rado hodaju u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama,
proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda.
Pogleda i vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove.
A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića.
I reče: "Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju.
Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.
(Lk 20:45 21:4)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 37-2019.mp3

 

 

Poslušnost
(08.09.2019., Sabolić Dalibor)

"Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: `Gospodine, Gospodine!`, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?
`Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`
"Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer - utemeljena je na stijeni.
"Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.
Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.
Kad Isus završi ove svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom.
Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.

(Mt 7: 21-29)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 36-2019.mp3

 

 

Isus koji će ponovo doći
(01.09.2019., Glavačko Ivan)

Nakon toga uputi se Isus u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet.
Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.
Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: "Ne plači!
Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: "Mladiću, kažem ti, ustani!
I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Sve obuze strah te slavljahu Boga govoreći: "Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!
I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.
Sve to dojaviše Ivanu njegovi učenici. On dozva dvojicu svojih učenika
i posla ih Gospodinu da ga pitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?
Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: "Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: `Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?`
Upravo u taj čas Isus je ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom.
Tada im odgovori: "Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.
(Lk 7: 11-23)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 35-2019.mp3

 

 

Malo je potrebno

(25.08.2019, Berković Danijel)           

U dane judejskoga kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: "Aramci se utaborili u Efrajimu." Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce svega naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra.
I Jahve reče Izaiji: "Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje.
Reci mu: `Pazi, smiri se, ne boj se, i nek` ti ne premire srce od ovih dvaju ugaraka zadimljenih, od raspaljenog bijesa Rasona aramskog i sina Remalijina,
jer Aram, Efrajim i sin Remalijin smisliše tvoju propast.`
Pođimo, rekoše, na Judeju, uplašimo je i osvojimo da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Jahve Gospod: `To se neće zbiti: toga biti neće!
Damask je glava Aramcima, a Damasku je glava Rason;
Samarija je glava Efrajimcima, a Samariji glava je Remalija. Još šezdeset i pet godina, i Efrajim, razoren, neće više biti narod. Ako se na me ne oslonite, održat` se nećete!"
(Iz 7: 1-9)

Jer ovako govori Jahve Gospod, Svetac Izraelov: "Mir i obraćenje - spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ali vi ne htjedoste.
Rekoste: `Ne! Pobjeći ćemo na konjima!` - i zato, bježat ćete! `Na brzim ćemo konjima jahati!` - i zato, bit će brži vaši neprijatelji!
(Iz 30: 15, 16)                                            

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 34-2019.mp3

 

 

Suočeni sa nevoljama
(18.08.2019., Berković Danijel)

Učenici dođoše prijeko, a zaboraviše ponijeti kruha.
A Isus im reče: "Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog!
Oni zamišljeni među sobom govorahu: "Kruha ne ponijesmo.
Zamijetio to Isus pa reče: "Što ste zamišljeni, malovjerni, da kruha nemate?
Zar još ne shvaćate, ne sjećate li se onih pet kruhova na pet tisuća i koliko košara nakupiste?
I onih sedam kruhova na četiri tisuće i koliko košara nakupiste?
Kako onda ne shvaćate da vam to ne rekoh o kruhu? Nego, čuvajte se kvasca farizejskog i saducejskog.
Tada razumješe kako im ne reče da se čuvaju kvasca krušnoga, nego nauka farizejskog i saducejskoga

(Mt 16: 5-12)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 33-2019.mp3

 

 

Sredstva naše pobjede
(11.08.2019.., Župančić Vatroslav)

I začujem glas na nebu silan: "Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.
Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga - sve do smrti.
(Otk 12: 10, 11)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 32-2019.mp3

 

 

Večera Gospodnja
(04.08.2019.., Vukelić Marina / Glavačko Ivan)

Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu.
Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti
i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: "Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.
A Isus, da mu odgovori, reče: "Šimune, imam ti nešto reći." A on će: "Učitelju, reci!" A on:
"Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset.
Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?
Šimun odgovori: "Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio." Reče mu Isus: "Pravo si prosudio.
I okrenut ženi reče Šimunu: "Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla.
Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati.
Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza.
Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.
A ženi reče: "Oprošteni su ti grijesi.
Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: "Tko je ovaj da i grijehe oprašta?
A on reče ženi: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!

(Lk 7: 39-50)

Prvoga dana Beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: "Gdje hoćeš da ti pripravimo te blaguješ pashu?
On reče: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: `Učitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima.`
I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu.
Uvečer bijaše Isus za stolom s dvanaestoricom.
I dok su blagovali, reče: "Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati.
Silno ožalošćeni, stanu mu jedan za drugim govoriti: "Da nisam ja, Gospodine?
On odgovori: "Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati.
Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.
A Juda, izdajnik, prihvati i reče: "Da nisam ja, učitelju?" Reče mu: "Ti kaza.
(Mt 26: 17-25)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 31-2019.mp3

 

 

Što je život?
(28.07.2019., Nešić Antonio)

U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Zemlja je bila još pusta i prazna. Tama je ležala nad bezdanom. Duh je Božji lebdio nad vodama.
Tada reče Bog: "Neka bude svjetlost!" I postade svjetlost.
I vidje Bog, da je svjetlost bila dobra. Tako rastavi Bog svjetlost od tame.
Svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć, postade večer, i postade jutro - prvi dan.
Tada reče Bog: "Neka bude svod posred voda, i neka rastavi vode od voda!"
Tako stvori Bog svod i rastavi vode pod svodom od onih nad svodom. I tako se dogodi.
Svod nazva Bog nebo. I postade večer, i postade jutro - drugi dan.
Tada reče Bog: "Voda pod nebom neka se skupi na jednom mjestu, i kopno neka se pokaže!" I tako se dogodi.
Kopno nazva Bog zemlja, skupljenu vodu nazva more. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Tada reče Bog: "Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi sjeme, i plodonosno drveće, što rodi plodove po vrsti svojoj, plodove, što u sebi samima svoje sjeme nose na zemlji!" I tako se dogodi.
Zemlja pusti iz sebe svakovrsno zeleno bilje, što nosi sjeme, i drveće, što rodi svakovrsne plodove, u kojima je sjeme. I vidje Bog, da je bilo dobro.
I postade večer, i postade jutro - treći dan.
Tada reče Bog: "Neka budu svjetlila nebeska na svodu, da rastavljaju dan od noći, kao znakovi neka ona služe i pokazuju vremena, dane i godine.
Neka svijetle na svodu nebeskom, da rasvjetljuju zemlju!" I tako se dogodi.
Bog stvori dva velika svjetlila nebeska, veće, da vlada danom, i manje, da vlada noću, uz to još zvijezde.
Bog ih postavi na svod, da rasvjetljuju zemlju,
Da vladaju danom i noću, te rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog, da je bilo dobro.
I postade večer, i postade jutro - četvrti dan.
Tada reče Bog: "Neka vrvi voda posvuda od živih bića, i ptice neka lete iznad zemlje svodom nebeskom!"
Tako stvori Bog velike morske nemani i sva živa bića, što se miču, od kojih vrvi voda, po vrstama njihovim, i sve ptice krilate u vrstama njihovim. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Bog ih blagoslovi riječima: "Rađajte se i množite se! Napunite vode u morima! I ptice neka se množe i napune zemlju."
I postade večer, i postade jutro - peti dan.
Tada reče Bog: "Neka zemlja proizvede živa bića svake vrste: stoku, životinje, što gmižu, i zvijeri zemaljske, sve po vrsti njihovoj!" I tako se dogodi.
Tako stvori Bog zvijeri zemaljske po vrsti njihovoj, stoku po vrsti njezinoj i sve, što gmiže na zemlji, po vrsti njihovoj. I vidje Bog, da je bilo dobro.
Tada reče Bog: "Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju! Neka on vlada nad ribama morskim, nad pticama nebeskim, nad stokom, nad svim zvijerima zemaljskim i nad svim, što gmiže po zemlji!"
Tako stvori Bog čovjeka na sliku svoju, na sliku Božju stvori ga, muško i žensko stvori ih.
I Bog ih blagoslovi, i reče im Bog: "Rađajte se i množite se, napunite zemlju i podvrgnite je sebi! Vladajte nad ribama morskim, nad pticama nebeskim i nad svakim živim bićem, što se miče na zemlji!"
I Bog reče: "Eto, predajem vam sve na svoj zemlji bilje, što nosi sjeme, i sve drveće s plodovima, u kojima je sjeme; neka vam bude za hranu!
Sve zeleno bilje dajem za hranu svima zvijerima zemaljskim, svima pticama nebeskim i svemu, što se miče na zemlji i ima život u sebi." I tako se dogodi.
Kad vidje Bog sve, što je bio učinio, nađe to za veoma dobro. I postade večer, i postade jutro - šesti dan.
Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.
Sedmi dan bio je dovršio Bog djelo svoje, što ga stvori. On počinu sedmi dan od svega djela svojega, što ga je bio stvorio.
I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

(Post 1:1 - 2:3)

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 30-2019.mp3