Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

   NOVOSTI

 

 

Obratite se i krstite se u ime Isusa Krista

 

Zagreb, 18. prosinca 2016.

Dana 18. prosinca 2016. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest  u Zagrebu održano je krštenje petero nanovorođenih vjernika. Uvodni dio službe vodio je pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko, koji je, pročitao retke iz starozavjetne knjige Mihej 5, 1-4, a slavljenje Gospodina je vodio glazbeni tim EPC Radosna vijest.

Propovijed je održao br. Branko Banić, pastor EPC Garešnica, koji je pročitao retke iz Djela apostolaska 2,37-41. Potrebno je da se ljudi pokaju za svoje grijehe, obrate se Gospodinu i krste, kazao je br. Banić, dodajući kako Riječ Božja, Biblija i Duh Sveti čiste od svakoga grijeha, što predstavlja smrt staroga čovjeka i njegove grešne prirode te krštenje označava pokop tog starog čovjeka i uskrsnuće u novi život u Isusu Kristu. 
 
Nakon propovijedi br. Nikola Škrinjarić, pastor EPC Kostajnica  je vodio krštenje nanovorođenih vjernika, a nakon toga je održana molitva blagoslova za krštenike. Nakon toga su vjernici sudjelovali u Gospodnjoj večeri koju je vodio pastor Glavačko a služili su je pastor Banić i dopastor EPC Radosna vijest Danijel Berković.  
 

 

Isus Krist - jedini pravi donositelj mira

 

Zagreb, 23. listopada 2016.

Dana 23. listopada 2016. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest  u Zagrebu održano je krštenje troje nanovorođenih vjernika. Uvodni dio službe vodio je pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko, koji je, nakon slavljenja Gospodina koje je vodio glazbeni tim crkve, održao propovijed. 

Čitajući retke iz Evanđelja po Ivanu 20,19-27, br. Glavačko je naglasio kako je Isus Krist jedini pravi donositelj mira, koji dolazi kroz zatvorena vrata ljudskih srca i daje svoj mir. Prije čina krštenja, kojeg je vodio pastor Nikola Škrinjarić, novokrštenici su govorili o svojim iskustvima i svjedočanstvima obraćenja.

Nakon krštenja pastori Glavačko i Škrinjarić i br. Vladimir Rokić iz Tajništva EPC u RH su se molili za novokrštenike. Pastor Glavačko je, nakon toga, vodio, a  br. Rokić i br. Škrinjarić su služili Gospodnju večeru vjernicima.

 

Do koje granice ideš s Isusom

 

Zagreb, 29. svibnja 2016.

U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest Zagreb 29. svibnja 2016. godine gostovao je pastor EPC u Iloku Zoran Hochbaum. Služio je Rječju Božjom prema knjizi Djela apostolska 1,8. Uvodni dio službe vodio je pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko.

Nakon propovjedi pastor Hochbaum je predstavio ISOM  - Međunarodnu školu za službu. U razgovoru s vjernicima pokazalo se kako ima zainteresiranih osoba za ovu misiju.

Slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim EPC Radosna vijest.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 26-2016.mp3

 

Krštenje nanovorođenih u EPC Radosna vijest Zagreb

 

Zagreb, 15. svibnja 2016.

Dana 15. svibnja 2016. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest, Zagreb održan je svečani čin krštenja troje nanovorođenih vjernika.

Uvodni dio službe vodio je pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko. Prigodnu propovijed održao je dopastor EPC Radosna vijest Danijel Berković.

Prije samog čina krštenja, kojeg je vodio pastor Glavačko, novokrštenici su govorili o svojim iskustvima i svjedočanstvima u hodu s Gospodinom i kako su se odlučili za čin krštenja. Nakon krštenja starješine crkve su se molili za novokrštenike, te su im tom prigodom darivane Biblije.

Pastor Glavačko je, nakon toga, vodio, a starješine Berković i Dalibor Sabolić su služili Gospodnju večeru vjernicima. Slavljenje Gospodina tijekom bogoslužbe vodio je glazbeni tim lokalne crkve  

 

Propovijed možete preslušati na linku: Propovijed 23-2016.mp3

 

Danas stavi Isusa na prvo mjesto

 

Zagreb, 03. travnja 2016.

U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest gostovao je propovjednik Ilija Sabo (Offenbach, Njemačka).

Nakon uvodnih riječi pastora EPC Radosna vijest, Zagreb Ivana Glavačkog, koji je pročitao tekst iz Djela apostolskih 2, 36-47, naglašavajući kako su vjernici navjestitelji Božje Radosne vijesti, br. Sabo je pročitao retke iz Evanđelja po Luki 24,1-8.  Naglasio je, između ostalog, kako vjernici trebaju najprije tražiti Božje kraljevstvo, a ostalo će im se nadodati, kako je potrebno svakodnevno ispitivati se ide li se pravim putem i kako vjernici trebaju u životu iskazivati gostoprimstvo. Propovjednik Sabo je kazao kako je potrebno prepoznati vrijeme, čekati na Božje vodstvo, staviti Isusa Krista na prvo mjesto i ulagati sebe, pod Božjim vodstvom, u izgradnju Božjeg kraljevstva.

Slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim EPC Radosne vijesti, Zagreb, a nakon propovijedi pastor Glavačko i dopastor Danijel Berković vodili su crkvu u molitvi blagoslova za br. Iliju Saboa i njegovu suprugu Mariju.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 15-2016.mp3

 

Moć molitve

 

Zagreb, 20. ožujka 2016.

U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest Zagreb propovijedao je br. Alan Saunders iz Anglikanske crke (Bolton, Velika Britanija).

Uvodnu riječ na bogoslužbi vodio je dopastor lokalne crkve Danijel Berković, čitajući iz Evanđelja po Mateju 21,1-11, naglašavajući kako je potrebno prepoznati Isusa Krista kao dar vjere.

Br. Saunders je, čitajući retke iz Evanđelja po Luki 11.1-13,, govorio o molitvi kao odlasku vjernika u Očev zagrljaj te je ohrabrio vjernike kako je potrebno ustrajati u molitvi i za svakodnevne potrebe. Molitva je dvosmjerna ulica, jer osim što govorimo Bogu, potrebno je kroz molitvu naučiti i slušati i prepuštati se Božjem vodstvu, naglasio je br. Saunders.

Po završetku propovijedi pastor lokalne crkve Ivan Glavačko je vodio vjernike u molitvi blagoslova za br. Saundersa i njegovu kćerku koja je bila u pratnji, Alice. 

Slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim lokalne crkve u pratnji trube koju je svirao br. Saunders.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 12-2016.mp3

 

"U revnosti ne budite lijeni, u duhu budite gorljivi..."

 

Zagreb, 06. ožujka 2016.

Dana 06. ožujka 2016. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest Zagreb gostovao je br. Dimitri Blagoev, predsjednik Globalne strategije, saveza evanđeoskih crkvi u Ruskoj Federaciji.

Br. Dimitri je sudjelovao na konferenciji Europskog pentekostnog foruma (PEF), koja je održana, u organizaciji PEF-a i EPC-a, u Zagrebu od 02. do 04. ožujka 2016. godine.

Nakon uvodne molitve i čitanja iz Biblije, koje je vodio pastor EPC Radosna vijest Zagreb Ivan Glavačko, br. Dimitri Blagoev je govorio o svom obraćenju u hodanju s Isusom Kristom, kao i o misijskom radu u Rusiji. Danas u Ruskoj Federaciji postoji 60-tak crkvi, članica Globalne strategije, saveza evanđeoskih crkvi, koje su u savezu crkava, koji se sastoji od 24 raznih kršćanskih denominacija i više od 1.200 crkvi.

Čitajući retke iz Poslanice Rimljanima 12,1-2, br. Dimitri je govorio kako kršćani dana trebaju živjeti kao „žrtva živa“. Vjernicima je uputio riječi ohrabrenja da u revnosti budu neumorni i da gorljivog duha služe Gospodinu.

Nakon propovijedi, pastor Glavačko je vodio crkvu u molitvi blagoslova i zahvalnosti Bogu na br. Dimitru te crkvama u Ruskoj Federaciji, a nakon toga je vodio blagovanje Gospodnje večere, koju su vjernicima podijelili starješine EPC Radosna vijest.

Tijekom bogoslužbe slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim EPC Radosna vijest.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2016.mp3

 

Slava Božja kroz Krista u nama

 

Zagreb, 20. prosinca 2015.

Dana 20. prosinca 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest Zagreb gostovao je ravnatelj Biblijskog instituta Zagreb Thomas Sibley, koji je, nakon uvodnih riječi zamjenika pastora EPC Radosna vijest Danijela B., govorio o Božjoj slavi u nama. Zamjenik pastora Danijel B. pročitao je Ps . 51., a slavljenje Gospodina je vodio glazbeni tim lokalne crkve. 

Br. Sibley je uvodno u propovijedi pročitao retke iz Evanđelja po Luki 2, 8-20 te je naglasio kako je Božja slava danas zaboravljena i zapostavljena. Naglasio je kako je slava Božja utjelovljena u osobi Isusa Krista. Želimo li vidjeti Božju slavu potrebno je gledati na Isusa Krista te uzimajući Isusa u svoj život odsijavamo Božju slavu kroz sebe na ljude oko nas. Tako će narav Svetoga postati karakter svih svetih, zaključio je br. Sibley.

Po završetku propovijedi zamjenik pastora Danijel B. vodio je crkvu u molitvi blagoslova za br. Sibleya i njegovu suprugu.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 55-2015.mp3

 

Donijeti svijetlo i plod za svijet

 

Zagreb, 06. prosinca 2015.

Dana 06. prosinca 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest, Zagreb gostovao je propovijednik br. Adeilson (São Paulo, Brazil). S njim su u pratnji bile misionarke s. Flavija i s. Marineja iz Brazila. Njih je pratio br. Emanuel, brazilski misionar, koji služi u Baptističkoj crkvi u Dugom Selu.

Nakon uvodnog čitanja pastora EPC Radosna vijest, Ivana G. i slavljenja Gospodina koje je vodio glazbeni tim lokalne crkve, br. Adeilson je pročitao tekst iz Evanđelja po Ivanu 15,1-5 i 15,16.

Govoreći o važnosti da kršćani budu priljepljeni uz Krista, kao što je loza uz trs, naglasio je kako je Krist izabrao nas, a ne mi njega, da donosimo hranu, duhovnu hranu ovom izgubljenom svijetu u kojem kršćani žive. Krist nas poziva da budemo Njegova svjetlost i da dajemo Njegove plodove, koji ostaju kod ljudi kojima ih dajemo. Prijevod propovijedi s portugalskog na hrvatski jezik vodio je br. Ivan C.

Po završetku propovijedi, pastor Ivan G., dopastor Danijel B. i starješina Dalibor S. dijelili su Gospodnju večeru vjernicima, a nakon toga su pastor i starješinstvo vodili crkvu u molitvi blagoslova za propovjednika i misionare iz Brazila.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 53-2015.mp3

 

Ne što ja mogu činiti za Isusa, nego što On može kroz mene

 

Zagreb, 01. studenoga 2015.

Dana 01. studenoga 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Radosna vijest Zagreb gostovao je propovijednik Benjamin Spector (SAD), koji je po dolasku u Hrvatsku jedno vrijeme proveo u Splitu i nakon toga u Čakovcu u EPC Calvary Chapel. Sada vodi grupu vjernika u Zagrebu.

Uvodno je pročitao tekst iz Evanđelja po Marku 3,13-19, te je, između ostalog, uputio pitanje vjernicima što znači slijediti Isusa i što znači biti njegov učenik. Istaknuo je kako su poruke pročitanog teksta da kao kršćani trebamo biti učenici Isusovi kako bi ga pratili i bili s njim, jer Isus želi biti s nama. Dalje, trebamo sudjelovati u Isusovoj misiji i, kao što kaže Božja riječ, propovijedati Radosnu vijest i izgoniti đavle u Kristovom autoritetu te kao treća činjenica, Isus čini u nama nešto novo i koristi nas,ako ga slijedimo.

Propovjednik Benjamin je naglasio kako i onda i danas učenici predstavljaju Isusa Krista svijetu oko sebe i sudjeluju u Kristovoj misiji tako da daju Kristu ono što imaju, a On to umnaža (Lk 9,10-17). Po završetku propovijedi pastor EPC Radosna vijest Ivan Glavačko i dopastor Danijel Berković vodili su crkvu u molitvi blagoslova za propovjednika Benjamina i njegovu suprugu.

Uvodni dio službe vodio je dopastor EPC Radosna vijest Berković, a slavljenje je vodio glazbeni tim lokalne crkve. 

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 47-2015.mp3

 

Molitva za grad  

 

Zagreb, 23. rujna 2015.

Dana 23. rujna 2015. godine održan je u dvorani Evanđeoske pentekostne crkve Radosna vijest, Zagreb molitveni susret “Molitva za grad” vjernika crkvi grada Zagreba I okolnih gradova.

Ivan Glavačko, pastor EPC Radosna vijest u uvodnim riječima naglasio je potrebu da vjernici budu odgovorni pred Gospodinom za vlastite živote, obitelji, narod i zemlju u kojoj žive, te da mole Boga za mudrost u situacijama u kojoj su se našli vjernici zbog potrebe zbrinjavanja i pomaganja migrantima, ali i iskazivanja djela ljubavi.

Željko Židov, pastor Kršćanske proročke crkve, čitajući tekst iz Knjige o Joelu 2,23 o očekivanoj “ranoj i kasnoj kiši”, naglasio je kako vjernici, uz vodstvo Duha Svetoga, trebaju izgrađivati osobni odnos s Bogom, ali i kao obitelji i kao crkve.

Slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim Kršćanske proročke crkve,. Vjernici su izražavali Bogu svoje molitve usmjerene na grad Zagreb, na gradske vlasti i njezine institucije, na državne vlasti, na pomaganje migrantima koji prolaze kroz Hrvatsku sa željom ostvarivanja boljeg života. Posebno je bila istaknuta molitva za sve te ljude da Bog dotakne njihova srca, da ih ispuni svojim mirom te da kršćani iskazuju ljubav Božju u kontaktima s njima.

Molitve su bile upućene i za kršćane u zemljama gdje su proganjani, gdje se vode ratovi, ali i za kršćane u Hrvatskoj i ostalim zemljama regije da ostvaruju jedinstvo u vjeri, pomažu jedni drugima te da u zajedništvu i pod vodstvom Duha Svetoga proslavljaju Gospodina.

 

Kako će Bog donijeti probuđenje u Crkvi

 

Zagreb, 11. rujna 2015.

Dana 11. rujna 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest Zagreb gostovao je misionar Paul Degagne iz Vancuvera, Kanada. Nakon uvodnih riječi pastora EPC Radosna vijest Ivana Glavačkog, vjernici su otpjevali nekoliko pjesama Gospodinu, a br. Paul je uputio pitanje vjernicima "kako će Bog donijeti probuđenje u Hrvatsku, u Zagreb, u crkvu". Čitajući tekstove iz knjige Djela apostolska 2. i 3. poglavlje, br. Paul je istaknuo kako Bog nas iskorištava za probuđenje tako što mijenja naše planove, čini promjene u našim životima i želi kroz nas ostvariti svoju volju. Na primjeru Petra i Ivana, koji su namjeravali ići u Hram, a Bog ih je iskoristio da, kroz njih, ozdravi bogalja, br. Paul je ukazao kako često naši planovi nisu Božji i važno je biti otvoren za Božje vodstvo. Pri tome, naglasio je br. Paul, potrebno je biti što više s Isusom Kristom, jer će nas tada više koristiti Bog.  

Nakon poruke, br. Paul i br. Ivan molili su se za vjernike, tako što su slikovito rukama sačinili prolaz, kao vrata, te su vjernici prolazili kroz njih, nakon što im je br. Paul uputio poruku, a br, Ivan izgovorio molitvu.

 

Mi u Kristu, Krist u nama
 

Zagreb, 13. svibnja 2015.

Dana 13. svibnja 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest Zagreb gostovali su misionari misije Organization Mobilization (OM) br. Jack i s. Lilian Howkins (Hamilton, Kanada). 

Nakon uvodih riječi pozdrava i molitve koje je izgovorio pastor crkve Ivan Glavačko, slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim crkve. Br. Jack na početku propovijedi pročitao je tekst iz Poslanice Kološanima 3, 12-17 te je govorio o Božjem blagu i bogatstvu u našim životima. Naglasio je kako Bog želi biti s nama, ne želi biti daleko i još više, veliki Bog želi biti u nama malenima. Krist je u nama, rekao je br. Jack, i to je Božje blago i nama. Isus Krist želi nam biti izvorom žive vode, rekao je br Jack, dodajući kako Isus Krist želi da iz nas poteku izvori žive vode i da to blago dijelimo s ljudima oko sebe.

Br. Jack se zapitao može li se naša čaša tj. naš život isprazniti. Odgovor je da, rekao je br. Jack te je dodao kako je Krist u nama ali još više, mi moramo biti u Kristu. Bog ne želi da ikada presušimo te nas je zapečatio Duhom svetim (Poslanica Efežanima 1,13-14), zaključio je br. Jack.

Nakon propovijedi nastavljeno je druženje pod vodstvom Duha Svetoga u zajedništvu vjernih.

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 21-2015.mp3

 

"Hod kroz Hrvatsku" - od Zagreba do Vukovara


Zagreb 8. ožujka 2015.

Dana 08. ožujka 2015. godine u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Radosna vijest Zagreb gostovala su dva pastora iz Velike Britanije, Alan Saunders, koji živi u Londonu i Mike Vickers, koji živi u Manchesteru. Oni intenzivno putuju diljem Europe te hodajući i noseći križ veličine 3,6 m navješćuju Radosnu vijest Isusa Krista. Nakon uvodnih riječi pastora EPC Radosna vijest Ivana Glavačkog, gosti su govorili o brojnim iskustvima koja su doživljavala tijekom pješačenja i nošenja križa u pojedinim europskim državama. Tako su prolazili pojedine relacije u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Belgiji, Italiji, Njemačkoj, Nizozemskoj, Mađarskoj, Albaniji, Rumunjskoj i Poljskoj.

Prema njihovim riječima, dolaskom u Hrvatsku žele na trasi od Zagreba do Vukovara od 08. do 22. ožujka koristiti trenutke susreta sa slučajnim osobama i navještati im Isusa Krista kao osobnog Spasitelja za svaku osobu. Prvi dio trase bio bi Zagreb-Sesvete-Čazma-Bjelovar-Virovitica-Slatina-Orahovica, dok bi drugi dio bio Orahovica-Našice-Osijek-Vukovar.

Tijekom molitvene službe Alain i Mike vodili su molitve za sve koji su bili u duhovnim i zdravstvenim potrebama, te su se posebno molili za pastoralni par lokalne crkve. Nakon toga su pastor Glavačko i dopastor Danijel Berković vodili crkvu u molitvi blagoslova za Alana i Mike te za njihov put po Hrvatskoj.Po završetku službe nastavljeno je druženje s braćom iz Velike Britanije. Slavljenje tijekom službe vodio je glazbeni tim lokalne crkve.

O iskustvima Alana i Mikea na njihovim putovima više možete doznati na: www.bluemerangwalks.co.uk, uz bloghttp://www.bluemerangwalks.co.uk/#!blog/c1abz i www.crossthenations.com

Propovijed možete preslušati na linku: propovijed 10-2015.mp3

 

 

Molitveni tjedan zagrebačkih Evanđeoskih pentekostnih crkvi


Zagreb, 5. - 9. siječnja 2015.

U organizaciji zagrebačkih Evanđeoskih pentekostnih crkvi (EPC) u razdoblju od 5. do 9. siječnja 2015. godine održan je molitveni tjedan u dvoranama crkvi, EPC „Jelenovac“ (5. siječnja), „Stijena spasenja“ (6. siječnja), „Radosna vijest“ (7. siječnja) i „Zajednica Kristovih učenika“ (8. siječnja).

Posljednjeg dana molitvenog tjedna (9. siječnja) održano je, uz molitveno zajedništvo, bogoštovlje u EPC „Stijena spasenja“, na kojem je propovijedao br. Ivan Kovačević, pastor EPC „Zajednica Kristovih učenika“. Nakon uvodnih riječi pastora EPC „Stijena spasenja“ Ratka Medana, pastor Kovačević govorio je, nakon što je pročitao tekst iz Druge poslanice Korinćanima 6,1-10, o izboru životnih mogućnosti. 

Na molitvenim susretima iznosile su se molitvene zahvale i potrebe za kvalitetnijim odnosom s Bogom i s bližnjima, za odupiranje raznim izazovima i kušnjama koje udaljavaju osobe od Boga, za pastore, starješinstva i đakonate te ostale voditelje u crkvama, za političke vođe i vlasti u zemlji, za društvo u cjelini i za obitelji koje su u današnjem vremenu pred velikim izazovima i kušnjama.

Tijekom održavanja molitvenog tjedna slavljenje Gospodina organizirali su glazbeni timovi pojedinih  EPC.