Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

 

EPC "Radosne vijesti" - Osijek

 


Direktni prijenos iz Evanđeoske crkve Osijek na USTREAM.TV