Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Split ,27.05.2012 | 30.05.2012.

ZAVRŠEN PRVI ALPHA TEČAJ

  

  RUŽICA BUJ                                                                                          MARKO ČALETA         

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                      

Prvi Alpha tečaj koji je organizirala crkva Isus svjetlo svijeta završen je ove nedjelje.

Tema predavanja bila je  "ŠTO JE CRKVA"

S radoščU možemo reći da je tečaj bio jedno prekrasno iskustvo zajedništva vjernika, rada u kraljevstvu te da je obogatio nas članove crkve sa spoznajom da je uistinu svaki član crkve jedanako potreban i da je svaki posao za Boga jednako vrijedan.

Najveća radost  su nam polaznici tečaja koji su kroz tečaj upoznali tko je ISUS, što je KRŠČANSTVO te što znači i koliko nam znači čitati BIBLIJU.

Svoje svijedočanstvo o tome kako su doživili tečaj te što su dobili na tečaju rekli su nam Ružica Buj i Marko Čaleta.