Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Ostali kontakti

ORGANIZACIJE

AGAPE-OSIJEK

Adresa Cvjetkova 32,
31103 Osijek
Tel 031 494 243
GSM 091 888 0970
E-mail peter.kuzmic@evtos.hr
Web www.epc.hr
Predsjednik 

Peter Kuzmič

AGAPE-VUKOVAR

Adresa Trg drvena pijaca 2,
32000 Vukovar
Tel/fax 032 414 767
GSM 091 5263 990
E-mail akopriv@yahoo.com
Web www.epc.hr
Predsjednica  

AGAPE-KNIN

Adresa Trg Oluje 1,
22300 Knin
Tel 022 339 789
GSM 091 444 9344
E-mail hornjik@yahoo.com
Web www.epc.hr
Predsjednik   Laslo Hornjik

HUMANITARNA UDRUGA OAZA

Adresa Učka 2a,
52210 Rovinj
Tel 052 821 135
GSM 091 1830 243
E-mail eva.oaza@gmail.com
Web www.epc.hr, www.oaza.hr
Predsjednica   Eva Bačac-Husak

OAZA-CENTAR ZA POMOĆ DJECI

Adresa Učka 2a,
52210 Rovinj
Tel 052 821 135
GSM 091 1830 243
E-mail eva.oaza@gmail.com
Web www.epc.hr, www.oaza.hr
Ravnateljica     Eva Bačac-Husak

KRŠĆANSKI IZVIDNICI

Adresa Ivana Mažuranića 42,
31431 Čepin
Tel 031 381 854
GSM 098 925 5502
E-mail goran.milkovic@optinet.hr
Web www.epc.hr
N. starješina  Goran Milković

KAMPOVI U ORAHOVICI

Adresa Zeleni odvojak 1,
33515 Orahovica
Tel 033 673 535
GSM 098 9526 455
E-mail cec@hi.t-com.hr
Web www.kamp-orahovica.hr
Voditelji     ica Slobodan i Lidija Stojković

 

OBRAZOVANJE

 VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE U OSIJEKU

Adresa Cvjetkova 32,
31103 Osijek
Tel 031 494 200
Fax 031 494 201
E-mail info@evtos.hr
Web www.evtos.hr
Rektor        ica Peter Kuzmič

ISOM

ICI

 

MJESNE CRKVE

1. BELI MANASTIR
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Kralja Zvonimira 11,
31300 Beli Manastir
Tel 031 703 939 
Web www.epc.hr
   
Pastor Boško Hinek
Adresa Kralja Zvonimira 11
31300 Beli Manastir
Tel 031 703 939
GSM 091 1100 768
E-mail        ia bhinek@yahoo.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
 

1. BELIŠĆE
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Kralja Tomislava 36
31551 Belišće
Tel 031 652 850 
Web www.epc.hr
   
Pastor Ivan Moguš
Adresa Moslavačka 7
31000 Osijek
Tel 031 301 960
GSM 099 7093 470
E-mail        ia bozica.somodi@inet.hr
   
Nedjelja 10:00 i 17:00 bogoslužje
Četvrtak 19:00 biblijsko proučavanje
 

3. BJELOVAR
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u formiranju

Pastor Dalibor Vadljević
Adresa Ante Kovačića 27
33520 Slatina
Tel 043 235 216
GSM  098 453 735
E-mail        ia dalibor.vadljevic@gmail.com


4. BRINJE
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u formiranju

Pastor Milan Špoljarić
Adresa Zametska 40
51000 Rijeka
Tel 051 642 239
GSM 091 9779 140
E-mail        ia pastor@epc-rijeka.hr

5. CERNA
Evanđeoska pentekostna crkva 

Isusa Krista

Adresammm Josipa Kozarca 45
32272 Cerna
Web www.epc.hr
   
Pastor Mato Godanj
Adresa Velika Cerna 51
32272 Cerna
Tel 032 843 078
   
Nedjelja 10:00 i 17:00 bogoslužje
Četvrtak 18:00 molitva
 

6. CERNA
Evanđeoska pentekostna crkva 

 Kristova duhovna crkva 

Adresammm Ljudevita Gaja 16 
32272 Cerna
Web www.epc.hr
   
Pastor Josip Udvardi
Adresa Velika Cerna 121
32272 Cerna
Tel 032 843 265
GSM 098 994 1369091 1100 768
   
Nedjelja 10:00 i 17:00 bogoslužje

7. ČAKOVEC
Evanđeoska pentekostna crkva 

Calvary Chapel

Adresa Kalnička 22,
40000 Čakovec
Tel 040 386 011
Web www.calvarychapelcakovec.com
   
Pastor Damir Srnec
Adresa Mačkovec 281 a
40000 Čakovec
Tel 040 341 206
GSM 091 5012 582
E-mail        ia pastordamir@gmail.com
   
Nedjelja 09:30 i 18:00 bogoslužje
Četvrtak 19:30 biblijsko proučavanje
 

8. ČEPIN
Evanđeoska pentekostna crkva 

Radosna vijest

Adresammm Psunjska 12,
31431 Čepin
Tel 031 383 422 
E-mail goran.milkovic@optinet.hr
   
Pastor Goran Milković
Adresa Ivana Mažuranića 44
31431 Čepin
Tel 031 381 854
GSM 098 925 5502
   
Nedjelja 18:00 bogoslužje
Četvrtak 18:00 biblijsko proučavanje
 

9. DARUVAR
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Stjepana Radića 38
43500 Daruvar
Web www.epc.hr
   
Pastor Mirko Petrović
Adresa N. Tesle 64
43500 Daruvar
Tel 043 331 395
GSM 098 833 896
   
Nedjelja 18:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
 

10. DARDA
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Đure Đakovića 5
31326 Darda
Web www.epc.hr
   
Pastor Đena Nikolić
Adresa Đure Đakovića 5
31326 Darda
Tel 032 428 650
GSM 095 926 8619
E-mail biljananikolic19@yahoo.com
Nedjelja  
Srijeda  

11. DONJI MIHOLJAC
Evanđeoska pentekostna crkva 

Krista Spasitelja

Adresammm Vukovarska 62,
31540 Donji Miholjac
Tel 031 630 253 
Web www.epc.hr
   
Pastor Perica Knežević
Adresa Vukovarska 6
31540 Donji Miholjac
Tel 031 630 253
GSM 095 905 4409
E-mail perica.knezevic@optinet.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
 

12. ĐAKOVO
Evanđeoska pentekostna crkva 

Radosna vijest

Adresammm Matije Gupca 46,
31400 Đakovo
Tel 031 812 397  
Web www.epc.hr
   
Pastor Danijel Kolarik
Adresa Matije Gupca 46,
31400 Đakovo
Tel 031 031 812 397
GSM 091 1979 359
E-mail dtkolarik@hotmail.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
 

13. ĐURĐENOVAC
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Ivana Gundulića 2
31511 Đurđenovac
Web www.epc.hr
   
Pastor Oeystein Sandtorv
Adresa Zelena 2
33515 Orahovica
GSM 091 190 3442
E-mail osanto@msn.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 biblijsko proučavanje
 

14. GAREŠNICA
Evanđeoska pentekostna crkva 
Kristijani

Adresa Vladimira Nazora 18
43280 Garešnica
Tel 043 531 410 
Web www.epc.hr
   
Pastor Branko Banić
Adresa Kralja Zvonimira 37, Hrastovac
43280 Garešnica
Tel 043 326 364
GSM 098 436 093
E-mail        ia croatia.protekt@bj.t-com.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 18:00 biblijsko proučavanje
 

15. HRVATSKA KOSTAJNICA
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u formiranju

Pastor Nikola Škrinjarić
Adresa Ratka Djetelića 103
44430 Hrvatska Kostajnica
Tel 044 733 862
GSM 098 928 3317
E-mail        ia nikola.skrinjaric@zg.t-com.hr

16. ILAČA
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Stjepana Radića 37
32248 Ilača
Tel 032 450 124 
Web www.epc.hr
   
Pastor Tomislav Moguš
Adresa Ilirska 40
32000 Vukovar
Tel 032 450 124
GSM 098 1736 904
E-mail        ia hitmogus@hotmail.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 17:00 molitva

17. ILOK
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Stjepana Radića 137
32236 Ilok
Tel 032 593 059 
Web www.epc.hr
   
Pastor Zoran Hochbaum
Adresa Varaždinska 11
32000 Vukovar
Tel 032 410 959
GSM 099 314 8708
E-mail        ia zokihook@yahoo.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Petak 18:00 molitva

18. JELISAVAC
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Jana Žiška 26a
31225 Ilok
Web www.epc.hr
   
Pastor Zdravko Klešćik
Adresa Adolfa Wadingera 10
31500 Našice
Tel 031 617 559
GSM 098 925 5502
E-mail zdravko.klescik1@os.t-com.hr
   
Đakon Ivan Kral
Adresa Brnjika – Slovaka 106
31225 Jelisavac
Tel 031 605 252
   
Nedjelja 10:00 i 19:00 bogoslužje
Četvrtak 19:00 molitva

19. JURJEVAC
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Glavna 3b
31424 Jurjevac
Web www.epc.hr
   
Pastor Josip Moguš
Adresa Glavna 71 b, Đ. Breznica
31416 Đakovo
Tel 031 864 017
   
Đakon Ivan Crnoja
Adresa Glavna 3b
31424 Jurjevac
Tel 031 861 438
GSM 099 211 9139
E-mail        ia ivan.crnoja@inet.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 19:00 molitva

20. KARLOVAC
Evanđeoska pentekostna crkva 
Milost i istina

Adresa Strossmayerov trg 1
47000 Karlovac
Tel/fax 047 601 165 
Web www.epc.hr
   
Pastor Oliver Buljat
Adresa Luščić 6
47000 Karlovac
Tel 047 492 081
GSM 095 9075 144
E-mail        ia oliver.buljat@epc.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 bogoslužje

21. KORČULA
Evanđeoska pentekostna crkva 

Milost i mir

Adresa Obala 2/21
20270 Vela Luka
Web www.epc.hr
Facebok https://www.facebook.com/epckorcula  
Pastor Ico Matulić
Adresa  
Tel  
GSM 095 538 50 89
E-mail        ia epckorcula@gmail.com 
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Petak  

22. KNIN
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Krešimirova 40 
22300 Knin
Web www.epc.hr
   
Pastor Laslo Hornjik
Adresa Srima XV/18 F, Srima
22211 Vodice
Tel 022 642 135
GSM 091 444 9344
E-mail        ia hornjik@yahoo.com
   
Nedjelja 18:00 bogoslužje
Petak 18:00 bogoslužje

23. KOŠKA
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Nikole Šubića Zrinskog 31
31224 Koška
Web www.epc.hr
   
Pastor Ivan Moguš
Adresa Moslavačka 7
31000 Osijek
Tel 031 301 960
GSM 099 7093 470
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje

24. LABIN
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Autobusni kolodvor bb 
52220 Labin
Web www.epc.hr
   
Pastor Josip Belušić
Adresa 52220 Labin
Tel 052 854 167
GSM 095 901 7167
E-mail        ia ora-international@pu.t-com.hr
   
Nedjelja 17:00 bogoslužje
Petak 18:00 bogoslužje

25. LASLOVO
Evanđeoska pentekostna crkva 
Svetog Trojstva

Adresammm Ulice Pobjede 135 a
31214 Laslovo
Web www.epc.hr
   
Pastor Damir Špoljarić
Adresa Sv. Petka 38
31103 Osijek
Tel 031 494 192
GSM 091 5235 342
E-mail  damir.spoljaric@evtos.hr
   
Đakonisa Suzana Konev
Adresa Ulice Pobjede 135 a
31214 Laslovo
Tel 031 289 171
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 16:00 biblijsko proučavanje

26. NAŠICE
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Ivana Mažuranića 17
31500 Našice
Tel 031 614 820 
Web www.epc.hr
   
Pastor Zdravko Klešćik
Adresa Adolfa Waldingera 10
31500 Našice
Tel 031 617 559
GSM 091 5511 535
E-mail        ia zdravko.klescik1@os.t-com.hr
   
Nedjelja 10:00 i 18:00 bogoslužje
18:00 vjeronauk i susret tinejdžera i mladih
Srijeda 19:00 Biblijsko proučavanje i molitva
Petak 19:00 molitva sestara

27. ORAHOVICA
Evanđeoska pentekostna crkva 
Betanija

Adresa Zelena 2
33515 Orahovica
Tel 033 673 535 
Fax 033 400 871
Web www.kamp-orahovica.hr
   
Pastor Slobodan Stojković
Adresa Zeleni odvojak 1
33515 Orahovica
Tel 033 673 535
GSM 098 9526 455
E-mail        ia CEC@hi.t-com.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 18:00 biblijsko proučavanje

28. OSIJEK
Evanđeoska pentekostna crkva 
Radosna vijest

Adresa Cvjetkova 32
31000 Osijek
Tel 031 494 190 
Fax 031 494 199
E-mail epcrvos@evtos.hr
   
Pastor Damir Špoljarić
Adresa Sv. Petka 38
31000 Osijek
Tel 031 494 192
GSM 091 5235 342
E-mail        ia damir.spoljaric@evtos.hr
   
Nedjelja 10:00 i 18:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 bogoslužje

29. OSIJEK
Evanđeoska pentekostna crkva

Međunarodna crkva

Pastor Damir Špoljarić
Adresa Cvjetkova 32, P.P. 370
31103 Osijek
Tel 031 494 192
GSM 091 5235 342
E-mail        ia damir.spoljaric@evtos.hr

30. PLOČE
Evanđeoska pentekostna crkva 

Adresa Staševačka bb, Birina 
20340 Ploče
Web www.epc.hr
   
Odgovoran  
Adresa Staševačka 40, Birina 
20340 Ploče
Tel  
GSM
 
E-mail        ia  
   
Četvrtak 18:00 bogoslužje

31. POREČ
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u formiranju

Pastor Venčeslav Lustig
Adresa Creska 36 - Špadići
524440 Poreč
Tel 052 506 380
GSM 095 912 8740
   
Nedjelja     ia 10:00 bogoslužje

32. POŽEGA
Evanđeoska pentekostna crkva
Novi život

Adresa Vilima Korajca 1
34000 Požega
Tel/fax 034 313 899 
Web www.epc.hr
   
Pastor Marijan Vidić
Adresa Zrinska 48a
34000 Požega
Tel 034 282 483
GSM 098 545 824, 099 281 0940
E-mail        ia marijan@konto.hr
   
Nedjelja 10:00 i 19:00 bogoslužje
Petak 19:00 biblijsko proučavanje

33. PULA

Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa           Porta Stovagnaga 12
                         52100 Pula

Tel/fax              052 210 290

Web                 www.epc.hr    

Pastor             Danijel Lustig

Adresa            Porta Stovagnaga 12
                        52100 Pula

Tel                  052 210 290

GSM               099 670 9677

E-mail            danijel.lustig@gmail.com    

Nedjelja      10:00 bogoslužje

Srijeda        19:00 bogoslužje

34. PULA
Evanđeoska pentekostna crkva Hosana

Pastor

Nebojša Đurić

Adresa Makimijnoa 10
52100 Pula
Tel  
GSM 097 783 5828
E-mail        ia

nebojsaduric@gmai.com

   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
   

 

35. RIJEKA
Evanđeoska pentekostna crkva
Krista Kralja

Adresa Zametska 40
51000 Rijeka
Tel/fax 051 642 239
E-mail epc-rijeka@inet.hr
Web www.kristakralja.hr
   
Pastor Milan Špoljarić
Adresa Zametska 40
51000 Rijeka
Tel 051 642 239
GSM 091 9779 140
 
E-mail        ia pastor@epc-rijeka.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Utorak 18:00 biblijsko proučavanje

36. RIJEKA
Evanđeoska pentekostna crkva
Rijeka života

Adresa Franje Račkog 40
51000 Rijeka
Tel 051 374 083
Web www.epc.hr
   
Pastor Jenya Usanov
Adresa Nehajska 19
51000 Rijeka
Tel 051 639 145
GSM 091 7530 409
 
E-mail        ia clifford.luckhurst@ri.t-com.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Petak 18:00 bogoslužje

37. ROVINJ
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Ulica Duga 48
52210 Rovinj
Tel  
E-mail info@epc-rovinj.hr
Web www.epc-rovinj.hr
   
Pastor Jure Dohnal
Adresa Valtida 1uc
52210 Rovinj
Tel  
GSM 091 2522 364
 
E-mail        ia jure.dohnal@gmail.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 molitva

38. SISAK
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Nikole Šipuša 45 
44000 Sisak
Tel 044 571 668
Web www.epc.hr
   
Pastor Nikola Škrinjarić
Adresa Ratka Djetelića 103
44430 Hrvatska Kostajnica
Tel 044 733 862
GSM 098 928 3317
 
E-mail        ia nikola.skrinjaric@zg.t-com.hr
   
Nedjelja 11:00 bogoslužje
Srijeda 17:00 biblijsko proučavanje

39. SLATINA
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Bana Josipa Jelačića 9
33520 Slatina
E-mail epcslatina@yahoo.com
Web www.epcslatina.wordpress.com
   
Pastor Dalibor Vadljević
Adresa Ante Kovačića 27
33520 Slatina
Tel 043 235 216
GSM 098 453 735
 
E-mail        ia dalibor.vadljevic@gmail.com
   
Nedjelja 17:00 bogoslužje
Srijeda 17:00 biblijsko proučavanje

40. SLAVONSKI BROD
Evanđeoska pentekostna crkva
Riječ nade

Adresa Ljudevita Gaja 15
35000 Slavonski Brod
E-mail kontakt@rijecnade.hr
Web www.rijecnade.hr
   
Pastor Marijan Vidić
Adresa Zrinska 48a
34000 Požega
Tel 034 282 483
GSM 098 545 824, 099 281 0940
 
E-mail        ia marijan@konto.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
   

41. SPLIT
Evanđeoska pentekostna crkva
Radosna vijest

Adresa Kneza Mislava 2, P. P. 289 
21000 Split
Tel 021 482 192
E-mail epcradosnavijest@gmail.com
Web www.epcradosnavijest-split.hr
   
Pastor Prezbiterij - dok se ne izabere novo vodstvo
Adresa
 
Tel 021 476 313
GSM
 
E-mail        ia  
   
Nedjelja 10:00 i 19:00 bogoslužje
Srijeda 19:00 biblijsko proučavanje

42. SPLIT
Evanđeoska pentekostna crkva
Isus, svjetlo svijeta

Adresa Tršćanska 48
21000 Split
Tel 021 482 192
E-mail igor.vrgoc@gmail.com
Web www.epc.hr
   
Pastor Igor Vrgoč
Adresa Mažuranićevo šetalište 37
21000 Split
Tel 021 476 313
GSM 095 9019 407
 
E-mail        ia igor.vrgoc@gmail.com
   
Nedjelja 18:00 bogoslužje
Srijeda 19:00 biblijsko proučavanje

43. ŠIBENIK
Evanđeoska pentekostna crkva
Dar milosti

Adresa Put I. šib. partizantskog odreda 40
22000 Šibenik
Tel 022 339 789
E-mail dar-milosti@hi.htnet.hr
Web www.epc.hr
   
Pastor Laslo Hornjik
Adresa Srima XV/18 F, Srima
22211 Vodice
Tel 022 642 135
GSM 091 444 9344
 
E-mail        ia hornjik@yahoo.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 20:00 biblijsko proučavanje

44. VELIKA GORICA
Evanđeoska pentekostna crkva

Pastor  
Adresa 10410 Velika Gorica
Tel  
GSM  
E-mail        ia epc.vgorica@post.t-com.hr

45. VELIKI GRĐEVAC
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresammm Zrinjska 23, Zrinska
43270 Veliki Grđevac
Web www.epc.hr
   
Đakon Ivan Smolenicki
Adresa Franciškovićeva 101
43270 Veliki Grđevac
Tel 043 461 704
   
Nedjelja 15:00 bogoslužje

46. VIROVITICA
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica u formira
nju

Pastor Siniša Ljubomiroski
Adresa Zbor narodne garde 21
33000 Virovitica
Tel 043 235 216
GSM  095 864 8491
E-mail        ia sinisaekc@gmail.com

47. VUKOVAR
Evanđeoska pentekostna crkva

Adresa Trg Drvena pijaca 2 
32000 Vukovar
Tel/fax 032 414 767
Web www.epc.hr
   
Pastor Antun Koprivnjak
Adresa Trg Drvena pijaca 2 
32000 Vukovar
Tel 032 414 767
GSM 099 6680 993
E-mail        ia akopriv@yahoo.com
   
Nedjelja 09:00 bogoslužje
Srijeda 18:00 bogoslužje

48. VUKOVAR
Evanđeoska pentekostna crkva
Agape

Adresa 12 Hrvatskih redarstvenika 31
32010 Vukovar
Tel/fax 032 425 025
E-mail epcagapevukovar@gmail.com
Web www.agapevukovar.wordpress.com
   
Pastor Slave Velešanov
Adresa
 
Tel  
GSM
 
E-mail        ia  
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Četvrtak 18:00 bogoslužje

49. ZAGREB
Evanđeoska pentekostna crkva
Jelenovac

Adresa Kosirnikova 76 
10000 Zagreb
Tel 01 3701 854
Web www.epc.hr
   
Pastor Goran Punda
Adresa I. B. Mažuranić 80
10000 Zagreb
Tel 01 3764 888
GSM 098 620 883 
 
E-mail        ia gpunda@gmail.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 19:00 biblijsko proučavanje

50. ZAGREB
Evanđeoska pentekostna crkva
Novi savez

Adresa Vladimira Varićaka 1
10000 Zagreb
Web www.epc.hr
   
Pastor Tomislav Zorić
Adresa 10000 Zagreb
Tel  
GSM 091 617 0860
E-mail        ia tzoric@yahoo.com
   
Nedjelja 10:00  bogoslužje
   

51. ZAGREB
Evanđeoska pentekostna crkva
Radosna vijest

 

Adresa Severinska 16 
10000 Zagreb
Tel/fax 01 3023 720
Web www.epc.hr
  www.epc.hr/hr/mjesne-crkve/radosna-vijest-zagreb/
Pastor Ivan Glavačko
Adresa Sokolgradska 74
10000 Zagreb
Tel 01 3097 567
GSM 098 1645 820  
 
E-mail        ia evangelion@zg.t-com.hr
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda
Petak
19:00 molitveni sastanak
19:00 biblijsko proučavanje

52. ZAGREB
Evanđeoska pentekostna crkva
Stijena spasenja

Adresa Baštijanova 1a
10000 Zagreb
Tel  
Web www.epc.hr
   
Pastor Ratko Medan
Adresa Tršćanska 14
10000 Zagreb
Tel 01 3750 983
GSM 095 837 6624
 
E-mail        ia  epc.stijena.spasenja@gmail.com
   
Nedjelja 10:00 bogoslužje
Srijeda 19:00 biblijsko proučavanje

53. ZAGREB
Evanđeoska pentekostna crkva
Zajednica Kristovih učenika

Adresa Frane Supila 17 
10000 Zagreb
Web www.epc.hr
   
Pastor Ivan Kovačević
Adresa 10000 Zagreb
Tel 01 4550 438
GSM 098 247 078
E-mail        ia kovacevic.ivan1@gmail.com
   
Nedjelja 10:00  bogoslužje
Nedjelja 18:00 biblijsko proučavanje