Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Zagreb, 04. srpnja 2014. | 04.07.2014.

Prelistajte najnoviji broj časopisa Duhovno vrelo

 

Časopis Duhovno vrelo namijenjen je pastorima i duhovnim radnicima, ali i svima onima koji vjeruju da savjeti i teme koje se obrađuju u časopisu izgrađuju i oplemenjuju njihov duhovni život.

Glavna tema ovoga broja je: Mala crkva, veliki utjecaj.

Nazivi članaka koji se obrađuju u ovom broju su:

  • Adamovo rebro, na koji način propovjednikova družica može ispuniti svoju od Boga danu službu
  • Emocionalno zdrava pastoralna služba
  • Kultura "Može se", kako voditi pomoću svojih jakih osobina a ne iz slabosti
  • Male crkve usredotočene na van
  • Uvidi sa Sinajske gore
  • Izrađivanje šatora u 21. stoljeću
  • Atributi vječnog Oca
  • Crkveni prostori i brojčanost

 

Ovdje možete prelistati pdf izdanje najnovijeg broja časopisa Duhovno vrelo OVDJE.