Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Vukovar, 13. prosinca 2014. | 22.12.2014.

Poseban posjet Domu za stare i nemoćne u Vukovaru


I ove godine za Božić posjetili smo Dom za stare i nemoćne u Vukovaru. U njemu boravi oko 100 korisnika. Profesorica Kata Lenđel koja radi u Gimnaziji Vukovar pripremila je božićni program s učenicima, a mladi iz EPC Vukovar crkve također su pridonijeli programu s pjesmama. Nakon toga mladi su predali poklone: slaktiše i mirisne svjećice s porukom da je Isus, svjetlo svijeta došao na svijet.
 
On nas zove da i mi budemo Njegovo svjetlo. Mnogima je to jedina čestitka koju će dobiti za vrijeme praznika. Mladi su obučeni kao anđeli obilazili starce po sobama i pojedinačno im čestitali. Jedna baka koja nije mogla sići s kreveta, kada su došli do nje, probudila se iz polusna i uplašeno pitala: "Jesam li ja već u nebu? Vidim anđele." Oni su odgovorili: "Bako, još niste. Tu ste na zemlji." 
 
Isus nas zove, dok smo tu na zemlji, da činimo dobro svima, pa i starima i nemoćnima koji su najbliži odlasku s ovog svijeta.
 
Marija Koprivnjak