Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Orahovica, 30. studenog – 01. prosinca 2012. | 02.12.2012.

Orahovica: Seminar o dušobrižništvu


U Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi (EPC) Betanija u Orahovici održao se dvodnevni seminar o dušebrižništvu. Seminar, kojeg je vodila mr. sc Snežana Anđelić, kršćanski psihoterapeut iz Beograda, predstavlja modul u okviru pet vikenda koji se planiraju održati tijekom 2012. I 2013. godine.

Na prvom seminaru sudjelovalo je 25 pastora i duhovnih radnika crkvi iz Slavonije.

Teme seminara bile su:

- Zašto se bavimo dušobrižničkim radom?
- Odlučujuća funkcija dušobrižništva
- Dušobrižništvo je zadatak Crkve
- Dušobrižništvo je kršćanska ljubav na djelu
- Korištenje Biblije u dušobrižništvu
- Korištenje fraza u dušobrižništvu

Vjerujemo da su svi sudionici bili vrlo ohrabreni jer mnogi su komentirali kako ovo nije kao "jedan u nizu" seminara čije oduševljenje splasne dolaskom u svakodnevicu.

Potaknuti su na razmišljanje, ali i djelovanje koje je jednako potrebno svakome od nas vođa kao i svim ostalim članovima crkve. Program nije osmišljen samo kao suhoparno predavanje nego su svi sudionici bili aktivno uključeni kroz male grupe i praktične vježbe za primjenu naučenog gradiva.

Zaključeno je da pravog dušobrižništva uopće nema po našim Crkvama i da je krajnji trenutak da se krene u tom smjeru jer svi nosimo mnoga bremena.
 

Helena i Tomislav Moguš
 

seminar 1 modul 028.JPG        seminar 1 modul 049.JPG