Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Vukovar, 19. veljače 2015. | 19.02.2015.

Novi CD Inspiracija Elizabete Koprivnjak

 

Ovdje možete pogledati link kao najavu novog CD Elizabete Koprivnjak.

Elizebeta Koprivnjak - Zaručnik (CD Inspiracija)