Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Osijek, 30.-31. siječnja 2015. | 13.02.2015.

Izvješće sa sastanka Prezbiterija EPC u RH

 

U Osijeku je 30. i 31. siječnja održan prvi ovogodišnji sastanak Prezbiterija EPC u RH. Razmatrale su se razne aktualne teme, među kojima i sadržaj prošlog Sabora EPC u Puli. Prezbiteri su došli do zaključka kako ima nekoliko važnih pitanja za život i djelovanje crkava, a koja će se predložiti na razmatranje na slijedećem Saboru.

Prezbiteri su u petak navečer 30.01. sudjelovali i na molitvenom sastanku EPC Radosna Vijest, na kojem se uz post molilo za EPC crkve širom naše zemlje Hrvatske.

U subotu nakon završenog sastanka prezbiteri su u popodnevnim satima imali sastanke sa lokalnim prezbiterijem EPC crkava u Cerni i u Borovu naselju.

U nedjelju su prezbiteri poslužili propovijedanjem Božje Riječi u Osijeku, Belišću, Belom Manastiru i Našicama.

Laslo Hornjik