Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Zagreb/London, (VB), 15. studenog 2016. | 15.11.2016.

Doktorirao mr. Danijel Berković

 

doktorat

 

Početkom rujna u Velikoj je Britaniji doktorirao dugogodišnji predavač Staroga zavjeta i hebrejskog jezika na hrvatskim teološkim učilištima, mr. Danijel Berković. Doktorat je obranio na temu ‘Rječnik smrti u Psalmima s posebnim osvrtom na kretanje kao konceptualnu metaforu.’

Prezbiterij Evanđeoske pentekostne crkve (EPC), kao i uredništvo weba čestita doktoru Berkoviću i želi mu puno uspjeha u daljnjem radu sa studentima.