Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Osijek, 23. rujna 2011. | 23.09.2011.

Prezentacije Evangelizacija u Puli