Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Rovinj, 11. - 13. listopada 2019. | 11.10.2019.

NAJAVA: Seminar o eshatologiji, Rovinj, 11. - 13. listopada 2019.

 

Draga braćo i sestre, 

pozivamo vas na seminar o eshatologiji sa prof. J.Hedankom.

Jiri Hedánek  rodio se 1956. u komunističkoj Češkoj, uzvjerovao u Krista sa 18 godina, te je studirao teologiju na ilegalnom teološkom seminaru, kasnije je završio na Filozofskom fakulteru Universitas Carolina Pragensis, lingvistiku-fonetiku i prevođenje-tumačenje, te hebrejski jezik. Na Husovom teološkom fakultetu je završio aramejski jezik. Akademski djeluje na Filozofskom fakultetu U.C.P. i na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Češkoj.

U 80. godinama je pod pseudonimom M. Chašbaz napisao apologetsku knjigu Uskrsnuće, koja je izašla najprije na Zapadu, kasnije ilegalno i u komunističkoj Češkoj i postala je bestseler. Sudjelovao je u cijelom nizu prijevoda Biblije kao prevoditelj i stručni korektor. Jiri je autor brojnih stručnih teoloških radova i članaka.

Kao predavač poznat je po neobično širokom i dubokom duhovnom uvidu u biblijski tekst i po tome da vrlo složene teme zna objasniti sa briljantnom jednostavnošću. Njegova ljubav prema Pismu i žar za dubljim razumijevanjem Boga je zarazna i prelazi na one koji dolaze na njegova predavanja. Jedna od njegovih „velikih temi“ je eshatologija kojoj je posvetio više od 40 godina proučavanja, postao je jedan od najboljih stručnjaka za tumačenje knjige Otkrivenje.

Jiri je oženjem, ima sina i kćer.

 

SEMINAR O ESHATOLOGIJI

Rovinj, 11.-13. listopada 2019.

Mobil home camp FLORES HOMES, Rovinj, Polari 14.

(Na cesti je ploča: „Restoran Gustoso“)

Kontakt broj: 0912522364 - Jure

 

Petak 11.10.

u 18:00 -20:00

Subota 12.10.

u 18:00-20:00

Nedelja 13.10.

u 10:00-13:00

u 18:00-20:00