Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Orahovica, 27. - 28. rujna 2019. | 28.09.2019.

NAJAVA: Sabor EPC RH, Orahovica, 27. - 28. rujna 2019.

Poštovani pastiri i duhovni radnici,

u nastavku šaljemo nekoliko važnih obavijesti.

Prijave delegata, kao i zaprimanje regionalnih izvješća traju.

Ovogodišnji Sabor Evanđeoske pentekostne crkve u RH održat će se 27. i 28. rujna 2019. u Orahovici (EPC Betanija, Zeleni odvojak 1).

Napominjemo da je Sabor izborni, stoga će se održati u dva dijela.

Prvi dio će se održati u petak 27.09., s početkom u 18 sati, a drugi dio u subotu 28.09., od 10 do 16 sati, s pauzom za ručak.

Okvirni dnevni red Sabora EPC 2019 poslati ćemo naknadno, a detaljni ćemo usvojiti na samom Saboru. Kao i do sada, na Saboru će biti će prezentirani i kraći izvještaji crkava po regijama koje će prezentirati prezbiteri odgovorni za određenu regiju.

Molimo vas da materijale za vašu zajednicu pošaljete prezbiteru odgovornom za regiju u kojoj se nalazite. Nadležne prezbitere molimo da gotove materijale (ppt prezentacije) pošalju emailom na tajnistvo@epc.hr najkasnije do 20.rujna 2019.

Također vas molimo da najkasnije do 20. rujna 2019. u Tajništvo prijavite predstavnika/e (delegata/e) vaše zajednice (sukladno odredbama članaka 23. i 24. Statuta EPC u RH). Mjesne crkve do 20 članova imaju jednog predstavnika sa pravom glasa u Saboru, od 21-50 članova dva predstavnika, te na svakih dodatnih 50 članova po jednog predstavnika.

Ustanove i udruge Evanđeoske pentekostne crkve imaju po jednog predstavnika u Saboru.

Kao i do sad, napominjemo da uz delegate s pravom glasa na Sabor mogu doći i drugi članovi iz lokalnih zajednica, ali u tom slučaju obavezno molimo da nam javite ukupan broj osoba (delegati + ostali) koji dolaze iz određene zajednice zbog organizacije ručka i ostalih tehničkih detalja.

Na kraju, budimo u predanoj molitvi za napredak i rast naših zajednica kao i neophodnu mudrost, hrabrost i vodstvo Duha svetog.

Hvala svima unaprijed i Božji blagoslov,

Damir Špoljarić, predsjednik EPC RH