Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Crikvenica, 01. - 03. ožujka 2019. | 01.03.2019.

NAJAVA: Mjesto vjeronauka u "Školi za život", Crikvenica, 01. - 03. ožujka 2019.

 

Vjeroučiteljice i vjeroučitelji Baptističkog i Evanđeoskog pentekostnog vjeronauka održati će stručni skup u Crikvenici od 01. do 03. ožujka 2019. pod nazivom Mjesto vjeronauka u "Školi za život".

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: Stručni skup je namijenjen vjeroučiteljicama i vjeroučiteljima baptističkog i evanđeosko pentekostnog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: Crikvenica, Šetalište Vladimira Nazora 55

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 1. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr i savez@baptist.hr; epcrh@zg.t-com.hr

Predavači: mr. sc. Svjetlana Mraz, Anita Bakovljanec, prof., Tihana Petković, prof., Timothy Ivan Špičak, dipl. teolog

Ciljevi:

upoznati se s provođenjem eksperimentalnog programa „Škola za život“, upoznati se s iskustvima Katoličkog vjeronauka u sklopu Škole za život, promišljati o vjeronauku kao poveznici između škole, vjere i života, razvijati osobne, opće i stručne kompetencije vjeroučitelja za rad i cjeloživotno učenje.

Metode i oblici rada: predavanja, pedagoške radionice, samostalni rad

Voditelji:

mr. sc. Svjetlana Mraz, SBC u RH

Telefon: 01/ 4813 168

E-mail: svjetlana@baptist.hr

Marija Buljat, prof., EPC u RH

Telefon: 095 9077 610

E-mail: maruskino@gmail.com

Tomislav Tomasić, prof., viši savjetnik

Agencija za odgoj i obrazovanje

Telefon: 051/ 352 070

E-mail: tomislav.tomasic@azoo.hr