Najave

Duhovna misao

Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni.

Zagreb, 27. listopada 2018. | 27.10.2018.

NAJAVA: Mini konferencija Kraljeve kćeri Isus, moje sve u svemu, Zagreb, 27. listopada 2018.

 
Mini konferencija Kraljeve kćeri Hrvatska
Isus, moje sve u svemu
 
subota, 27. listopada 2018. godine
 
Govornica
Sarah Rogers
 
Svjedočanstva
Marina Hoblaj
Ljerka Cvitešić
 
Almeria centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 284
 
Prijave:
maruskino@gmail.com 
 
Kontakt: kraljevekceri@gmail.com
 
Više možete pogledati na www.kraljevekceri.com